Beleidsplan Stichting S’Teamwork 2011-2021

Doelstelling
De stichting S’Teamwork is in 1996 opgericht. Het doel van de Stichting is het in standhouden, restaureren, demonstreren van landbouw werktuigen/voertuigen die een culturele en museale waarde hebben en beschouwd kunnen worden als monumenten van bedrijf en techniek. Om zo deel uit te maken van de industriële archeologie in al zijn aspecten
zonder winstoogmerk.

Werkzaamheden
De stichting doet dit door met de stoomlocomobiel S’Teamwork uit het jaar 1898 en verschillende landbouwwerktuigen deel te nemen aan diverse stoomevenementen en oogstfeesten in binnen- en buitenland.

Werving
De kosten van de stichting worden gedekt uit donaties en onkostenvergoedingen. De nodige arbeid wordt verricht door vrijwilligers. Daarnaast is de stichting afhankelijk van verschillende fondsen, zoals het Prins Bernhard fonds en het V.S.B. fonds. Beide fondsen hebben in het verleden financieel bijgedragen.

Besteding
De verworven gelden worden uitsluitend besteed aan:
· restauratiekosten van de machines;
· transportkosten evenementen;
· brandstofkosten stoommachines;
· opleidingskosten gebruik stoommachine;
· promotiekosten stichting.

Vermogen
In jaarrekeningen wordt verslag gelegd van de mutaties in het vermogen. Eventuele liquiditeiten worden uitsluitend op een bankrekening gezet en zijn bestemd voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting S’Teamwork.